Notícies

 

Progrés amb la construcció

25 Març 2014 | Tarragona

Els agents socials representatius del sector de la construcció a la demarcació de Tarragona, FEGCO, FECOMA-CCOO i MCA-UGT, considerem necessari promoure accions que permetin pal·liar els efectes de l'actual crisi en la indústria de la construcció, així com afavorir la seva contribució al creixement de l'economia, donada la seva capacitat d'arrossegament d'altres activitats, tant industrials com de serveis, així com la seva incidència en la qualitat de vida dels ciutadans.

Descarregar el manifest

 
 
 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96