Notícies

 

Les previsions apunten a un creixement del sector de la construcció del 3’2% al 2017

27 Novembre 2016 | Reus

El sector de la construcció creixerà un 3,2% a Espanya durant el 2017, després de tancar el 2016 amb un increment de la producció del 2,1%, segons les estimacions de l'ITeC (Institut de Tecnologies de la Construcció) sobre el darrer informe Euroconstruct, que es va presentar recentment a Barcelona. Enguany es registraran creixements de tots els subsectors privats (residencial, no residencial i rehabilitació), però també hi haurà una contracció de la inversió pública en enginyeria civil, agreujada per la interinitat política que s'ha viscut a l'estat espanyol. De cara al 2017, es mantindrà l'atonia de la inversió pública en infraestructures, mentre que continuarà la recuperació de les branques privades, que en el cas del subsector residencial arribarà a nivells de producció similars al 2012.
L'anterior informe Euroconstruct es va publicar dies abans del referèndum al Regne Unit, per la qual cosa aquesta és la primera oportunitat per avaluar les repercussions sobre el sector construcció europeu. Potser el Brexit no hagi desencadenat encara cap desastre directe sobre l'economia, però sí que ha contribuït a rebaixar les expectatives a mitjà termini.
L'any 2017 no començarà amb els millors auguris des del punt de vista de la previsió econòmica, ja que es pronostica tan sols un avanç del PIB de l'1,4%. Per al sector construcció es preveu un creixement del 2,1%, tenint en compte que una part del mercat podria estar aprofitant la finestra d'oportunitat que genera la combinació de crèdit assequible i una millor predisposició a invertir en edificació com a opció refugi.
L'edificació residencial no tan sols no s'ha vist afectada negativament per l'augment de la incertesa, sinó que fins i tot ha reafirmat la seva condició de segment amb millors expectatives a curt termini: 7,2% estimat per al 2016 i 4,8% per al 2017. Si ens fixem només en els mercats més grans, tant Espanya com Itàlia continuaran produint habitatge a nivells allunyats de les seves mitjanes però, no obstant això, França, Alemanya i fins i tot el Regne Unit estan tornant a les seves zones de confort. Entre els països més petits també trobem casos en què la producció s'anima, sovint perquè la demanda ha despertat i ha trobat el mercat desproveït com a resultat de la baixa activitat promotora dels últims anys. L'oportú abaratiment del crèdit està essent sens dubte un factor estimulant, però es tem que tingui un abast limitat. L'horitzó 2018-2019 es torna més prudent i la projecció és només del 2,8%.

En el sector construcció augmenta la bretxa entre l'estat de la promoció pública i la privada. La situació d'interinitat governamental s'ha engruixit amb l'enginyeria civil, mentre que l'edificació residencial ha aconseguit mantenir el seu ritme de recuperació. L'edificació no residencial està en un punt mitjà: millora moderadament, però planeja la sospita que es podria haver comportat millor en un escenari polític menys incert. Tot això es tradueix en una estimació global del 2,1% per al 2016, una mica inferior a la publicada en l'anterior informe Euroconstruct.
En la previsió per al 2017 el contrast entre promoció pública i privada es manté. Tenir, finalment, un govern operatiu no desembussarà per si sol la inversió, perquè l'autèntic problema de fons és el pressupostari. Per a contenir el dèficit es tornarà a sacrificar més construcció d'infraestructures, amb la qual cosa el 2017 només es pot esperar creixement de l'edificació, limitant la previsió al 3,2%. Pot semblar una xifra raonable, però està per sota del potencial teòric del país, que considerant com n'està, de deprimida, la producció de construcció no hauria de tenir dificultats per créixer a més velocitat. Per a l'horitzó 2018-2019 s'espera un progressiu reequilibri: l'edificació es desaccelerarà, però l'enginyeria civil si més no contindrà la seva caiguda, suficientment com perquè el creixement passi del 3,4% el 2018 al 3,6% el 2019.

 

 

Les previsions apunten a un creixement del sector de la construcció del 3’2% al 2017

 
 
 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96