Notícies

 

50 anys del Barri Gaudí

26 Febrer 2018 | Reus

L'any 2018 servirà per commemorar el 50è aniversari de la construcció del Barri Gaudí, un conjunt d'habitatges, al voltant de mig miler, realitzat per l'arquitecte Ricardo Bofill i el seu taller a mitjans de la dècada dels 60 i que s'ha convertit en un emblema a la ciutat de Reus. El Barri Gaudí, inclòs a l'actualitat en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, va ser la primera experiència del Taller d'Arquitectura en disseny urbà a gran escala. Es tractava de la construcció d'habitatges molt econòmics destinats a pal·liar el dèficit d'unitats residencials provocat per les onades immigratòries dels anys seixanta, comparable a nombroses operacions d'aquest tipus que van originar una infinitat de barris perifèrics inhabitables.
La premissa bàsica amb la que va treballar Bofill va ser evitar el model ciutat-dormitori tal i com havia ocorregut en d'altres ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona amb gran blocs de pisos i per això va optar per la verticalitat. Es volia aconseguir mitjançant la proliferació de locals comercials, bars, equipaments d'oci, supermercats i grans espais públics. L'existència de la major quantitat de serveis havia de facilitar la creació d'una autèntica ciutat dins de la ciutat, reduint per tant la necessitat de desplaçaments de la població del barri.
Es va intentar reproduir l'ambient de comunicació que propicia la xarxa urbana de les ciutats consolidades, creant tres sistemes viaris independents. La xarxa principal consisteix en autovies perimetrals reservades a la circulació ràpida de vehicles. La xarxa secundaria es destina al trànsit lent, aparcament públic i circulació de vianants i la tercera per a l'ús exclusiu de vianants. Els models geomètrics van ser de primordial importància per a la solució del sistema. En aquest projecte "un ars combinatòria" de "cèl·lules" espacials, permet el creixement lliure i la composició jeràrquica al mateix temps. L'organització espacial tenia com a objectiu l'orientació; orientació que pressuposa que l'individuo posseeix una imatge de l'espai que l'envolta, que comprèn l'estructura espacial del voltant. L'organització espacial del Barri de Gaudí demostra aquest principi i satisfà al mateix temps, la necessitat d'ordre i d'un cert marge per al descobriment. Els 500 habitatges subvencionats es concentren en tres torres de vuit plantes, que es comuniquen entre si mitjançant terrasses que permeten la circulació de vianants entre els diferents edificis. Els espais orientats a nord son utilitzats principalment per a la circulació, reservant així els espais amb exposició al sol per als habitatges. El pla incorporava diverses tipologies residencials, apartaments de dos, tres i quatre dormitoris. La planta típica de dotze apartaments, tots diferents, s'organitza geomètricament al voltant d'un pati. Espectaculars vestíbuls al aire lliure proporcionen accés als elements de comunicació vertical, escales i ascensors, facilitant la comunicació horitzontal amb els habitatges al voltant d'altres patis de la mateixa planta. La circulació pública de vianants es manté en tots els nivells. A la quarta planta la circulació es realitza a través de carrers i places elevades. Aquestes solucions de disseny proposades per Bofill no van acabar de ser enteses i va ser criticat pel seu to esteticista i poc funcional, amb excessos formals, dessolats espais comuns i elements difícils d'explicar a l'interior dels habitatges
Per la seva part i segons recorda el Taller d'Arquitectes Ricardo Bofill a la seva web: "el sistema de construcció consisteix en una estructura de formigó amb revestiment de maó. Les limitacions econòmiques i la manca de tecnologia disponible desaconsellava l'ús general dels elements de construcció produïts industrialment, malgrat que els resultats es van considerar molt positius, i que son clarament visibles en l'esquema complet"
El Barri Gaudí, a l'extrem nord de la ciutat, va ser la segona obra del Patronat Municipal de l'Habitatge al anys 60. La primera va ser el Barri Fortuny. Tot i que el projecte era molt més ambiciós, es va portar a terme només una fase de les cinc projectades per diversos problemes sorgits amb l'empresa constructora local.

A l'actualitat
Avui en dia res cap dels problemes de desconnexió amb la ciutat dels anys 60 i 70 existeixen. El Barri Gaudí és molt més central que en aquella època. La presència de l'Institut Gaudí o el Mas Carandell ha servit per situar aquests edificis a la vista de tothom que ho passen sovint. Amb tot son altres els problemes socials que afecten el barri. L'arribada d'immigrants a les dues darreres dècades i l'ocupació d'algunes dels habitatges ha provocat diversos problemes de convivència però, segons afirmen des de l'Associació de Veïns del Barri entre la tasca de l'Ajuntament i la pròpia de l'associació es miren de solucionar. Aquest 2018 es faran diversos actes per ajudar a la socialització del Barri Gaudí, un monument commemoratiu, la creació d'un gegant del barri i altres festes i celebracions encara per definir. La presidenta del barri, Maria del Mar Escoda, assegurava recentment que l'esperit originari del barri es manté: el de la unitat i convivència i respecte, tot i el repte que hi va haver a partir dels anys noranta i fins ara amb la multiplicació de les diferents procedències dels seus habitants.
Passejant pel Barri Gaudí en ple 2018 ens adonem que la voluntat per part del taller d'arquitectes que el van impulsar de crear una zona comercial als baixos no s'ha pogut aconseguir i avui en dia són molts els locals tancats i que difícilment tornaran a obrir ja que segurament no hi ha prou massa per poder fer-los viables, tal i com de fet succeeix en d'altres barris de la ciutat.

Millores
L'Ajuntament de Reus, a instàncies de l'Associació de Veïns ha fet diverses inversions en els últims anys per tal de millorar el barri i els seus voltants. La darrera ha estat l'inici dels treballs d'instal·lació d'una nova zona d'esbarjo per a gossos al barri Gaudí, concretament al carrer de Figueres. En aquests espais tancats, els animals poden fer exercici amb seguretat, alhora que es recorda als propietaris la responsabilitat que han de tenir a l'hora d'utilitzar-los.

La nova zona d'esbarjo per a gossos té una supefície aproximada de 900 metres quadrats i el cost de la instal·lació és d'uns 14.800 euros. Es col·locaran tanques a tot el perímetre i s'hi instal·laran tots els serveis necessaris: una font per animals, bancs, papereres i dispensadors de bosses. Amb la zona del barri Gaudí, la ciuta disposa ja de 8 espais d'esbarjo per a gossos. Fa dos anys també va finalitzar l'asfaltat i adequació definitiva del solar existent al carrer Badalona convertit avui en aparcament, una altra de les històriques reivindicacions dels veïns del barri.

 

 

50 anys del Barri Gaudí

 
 
 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96