Notícies

 

El repte de continuar amb el negoci generació rere generació

27 Novembre 2018 | Reus

 

  • La mortalitat empresarial respon en part al fet que el dia a dia dels negocis acostuma a ser frenètic i no és fàcil abordar amb temps els problemes on es barregen família i empresa

 

La professionalització del negoci és un altre dels reptes al qual cal fer front per assegurar la continuïtat del negoci i, contràriament a allò que es podria pensar, la professionalització no és un tema exclusiu de les generacions familiars més avançades, sinó que, quan abans es comenci, millor pel negoci Garantir la continuïtat de l’empresa familiar no és quelcom fàcil o que aconsegueixin totes les famílies. Actualment, només un 30% de les empreses familiars sobreviuen a la transició de primera a segona generació (30 de cada 100 empreses) segons dades aproximades de l’Institut de l’Empresa Familiar. I d’aquestes, només un 50% (15 de cada 30 empreses) aconsegueix passar de la segona a la tercera generació de la família. Aquesta mortalitat empresarial respon en part al fet que el dia a dia dels negocis acostuma a ser frenètic i no és fàcil abordar amb temps els problemes de l’empresa familiar on es barregen família i empresa. Tanmateix, de la mateixa manera que totes les empreses aconsegueixen treure temps per elaborar pressupostos i planificar inversions, els negocis familiars haurien de ser capaços de trobar també el temps necessari per afrontar els reptes que suposen el relleu generacional, la professionalització i la comunicació, ja que no fer-ho, o retardar-ho sine die, pot condicionar la continuïtat del negoci. Planificar el relleu generacional Aconseguir culminar amb èxit el procés de relleu generacional és una gran preocupació per les empreses familiars. Per aconseguir-ho, cal tenir en compte quin és el millor moment per fer-ho i planificar-lo amb temps. No convé ni realitzar-lo massa d’hora, quan la generació entrant és encara massa jove i pot no estar preparada ni tenir clar el seu futur, ni massa tard, perquè pot ser que llavors el fundador del negoci sigui massa gran i, en conseqüència, ja no es pugui aprofitar tot el que podia aportar. Cal recordar també que, en aquest procés, tan important és ajudar la generació entrant com recolzar la generació que surt del negoci. Un cop trobat el millor moment i amb una bona situació familiar i empresarial, és molt recomanable començar a consensuar un Protocol familiar amb l’ajuda d’un assessor extern. El Protocol familiar és l’acord marc de naturalesa jurídica que permet regular aspectes com el relleu generacional i les normes que regiran la relació família-empresa-propietat en el futur. Per exemple, en ell es tracten temes com l’accés al treball i la sortida i acomiadament de familiars, la successió, el lideratge, les normes de retribució, les normes de jubilació, la professionalització, els òrgans de govern, els mètodes de valoració de les participacions/accions i la transmissió de la propietat, entre altres. En determinats casos, en empreses de dimensió més petita i amb una menor complexitat en les quals adoptar un Protocol familiar pot resultat excessiu, és possible optar per regular els dos o tres temes concrets que preocupen a la família a través d’un altre instrument jurídic, els Pactes de Família. Posteriorment i si s’estimés necessari, es podria elaborar un Protocol familiar complet. Apostar per la professionalització La professionalització del negoci és un altre dels reptes al qual cal fer front per assegurar la continuïtat del negoci i, contràriament a allò que es podria pensar, la professionalització no és un tema exclusiu de les generacions familiars més avançades, sinó que, quan abans es comenci, millor pel negoci. Professionalitzar l’empresa familiar significa que l’equip ja no estarà format només per familiars i que els llocs de direcció ja no estaran reservats únicament pels familiars. La raó per apostar per la professionalització és simple: Si volem ser els millors, els llocs de treball a l’empresa han de ser pels millors familiars que ens puguem permetre contractar, siguin o no de la família. D’aquesta manera, aconseguirem que el negoci s’adapti als canvis del sector i sobrevisqui al pas del temps. No obstant això, professionalitzar una empresa familiar no és una situació fàcil d’assumir per les famílies, ja que suposa veure no complert el somni de que els membres de la família ocupin els càrrecs de major responsabilitat al negoci. Que la família no dirigeixi l’empresa familiar és una contradicció que a vegades costa de superar, però és un pas més en el camí cap a la gestió excel·lent del negoci i, a llarg termini, el creixement del patrimoni familiar. Millorar la comunicació El tercer gran repte dels negocis familiars és potser menys evident que els dos anteriors. Millorar la comunicació a l’empresa i amb la família, el treball intergeneracional i entre germans i/o cosins, i la gestió dels conflictes del dia a dia és un tema del qual no s’acostuma a parlar massa, però que també genera situacions de risc per la continuïtat de l’empresa familiar. Quan es treballa amb familiars, moltes vegades es traslladen a l’empresa les etiquetes i rols que es tenen a la família, cosa que ens pot fer confondre si estem actuant com a propietari, com a familiar o com a treballador. Per aquest motiu, és indispensable millorar la comunicació i aprendre a escoltar a la resta de membres de l’empresa familiar, parant l’atenció necessària a l’interlocutor que ens parla, atenent la comunicació no verbal i sense tenir idees preconcebudes del missatge de l’altre. Mantenir una comunicació fluida i transparent en el dia a dia, tant amb els familiars que treballen a l’empresa com amb els membres de la família que només són accionistes, ajuda a generar confiança, evitar conflictes familiars i a resoldre’ls quan sorgeixin per evitar que transcendeixin a l’evolució del negoci. Al final, comunicació i confiança estan íntimament relacionades i, en un entorn de confiança, la presa de decisions, la velocitat d’implantació i la probabilitat d’èxit augmenten exponencialment. Després d’analitzar aquests tres grans reptes de les empreses familiars només ens queda constatar que, com avançàvem a l’inici de l’article, malgrat la voluntat de continuar amb el negoci, a la majoria de famílies empresàries encara els costa fer front a temes com la successió, la professionalització i la comunicació. Moltes d’elles reconeixen que sovint és per mandra, perquè entren en joc les emocions familiars o perquè no sempre tenen ni les competències ni les eines necessàries per abordar aquests problemes. En aquests casos, la millor opció és recórrer a un expert extern i objectiu que faciliti la situació i ens ajudi a consensuar solucions, de manera que sigui possible afrontar amb èxit aquests reptes i transmetre el negoci amb èxit a la següent generació. Més info: Family Business Solutions www.fb-solutions.es

El repte de continuar amb el negoci generació rere generació

 
 
 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96