Notícies

 

El sector de la construcció comença a despertar

25 Gener 2019 | Reus

* Entre gener i desembre de l'any passat es van començar a construir al voltant del 800 habitatges nous, una dada que representa un augment de més d'un 80% respecte de 2017


A nivell econòmic, la inversió en noves promocions realitzades l'any 2018 ha arribat als 108 milions d'euros, uns valors similars als de 2010 i que gairebé han doblat els d'anys anteriors. La inversió en rehabilitació ha pujat també, situant-se als 113 milions d'euros, i ha superat en un 26% els 90 milions de 2016

A nivell comarcal s'observa que les millors dades es donen al Tarragonès amb la ciutat de Tarragona i el Baix Camp amb Cambrils i Reus per aquest ordre. El Baix Penedès per contra, amb municipis com El Vendrell, Calafell, Segur de Calafell o Cunit, habitualment amb bons resultats, continua a la baixa i no supera els 20 nous habitatges

L'any 2018 s'ha tancat amb un repunt important de la construcció d'habitatge residencial nou a les comarques de Tarragona segons les dades presentades recentment pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona (COAATT). Entre gener i desembre de l'any passat es van començar a construir al voltant del 800 habitatges nous, una dada que representa un augment de més d'un 80% respecte de 2017. Aquests valors, després dels anys de crisi que ha patit el sector de la construcció, marquen una bona tendència i aporten optimisme.
A nivell econòmic, la inversió en noves promocions realitzades l'any 2018 ha arribat als 108 milions d'euros, uns valors similars als de 2010 i que gairebé han doblat els d'anys anteriors. La inversió en rehabilitació ha pujat també, situant-se als 113 milions d'euros, i ha superat en un 26% els 90 milions de 2016. Es tracta de la major inversió a les comarques de Tarragona i que evidencia un canvi de tendència cada vegada més important on la rehabilitació agafa un paper significatiu.
Segons l'informe del COAATT, en conjunt i per primer cop des de 2005, les comarques de Tarragona experimenten un creixement significatiu del nombre de noves promocions. La ciutat de Tarragona és la que creix de manera més especial, multiplicant per quatre la xifra de l'any anterior i arribant a les 26 noves construccions iniciades. En aquesta mateixa ciutat, el nombre de llicències concedides des de l'ajuntament al 2018 puja fins a les 900. També augmenten a Cambrils, Reus, Torredembarra o Vila-seca que són municipis on l'activitat es dobla o triplica si es compara amb els anteriors.
A nivell comarcal s'observa que les millors dades es donen al Tarragonès i el Baix Camp. El Baix Penedès per contra, amb municipis com El Vendrell, Calafell, Segur de Calafell o Cunit, habitualment amb bons resultats, continua a la baixa i no supera els 20 nous habitatges. Els tipus d'edificació canvia també la tendència habitual als últims anys. La construcció en bloc es multiplica per tres i ocupa més d'un 70 % de noves promocions. L'habitatge unifamiliar conserva valors tot i créixer.

L'OBRA NOVA AL 2018

El sector tanca 2018 amb un repunt important de la construcció d'habitatge residencial nou. Entre gener i desembre s'han encetat al voltant del 800 habitatges nous, més d'un 80% respecte de 2017. Valors tot i així molt per sota dels que es podrien considerar normals, però és la millor tendència després dels anys de la crisi de la construcció a les nostres comarques.

Pressupost d'execució d'obres
Obra nova Rehabilitació
2010 120.974.458 € 71.795.331 €
2011 56.541.771,€ 80.522.450 €
2012 63.793.606,€ 35.574.838 €
2013 22.335.048, € 25.708.494 €
2014 42.988.155,00 € 24.255.774 €
2015 51.742.215€ 80.579.941€
2016 64.631.088,€ 90.340.529€
2017 64.012.820€ 87.359.717€
2018 108.157.848€ 113.301.976€

Per municipis
En conjunt, i per primer cop des de 2005, les comarques de Tarragona experimenten un creixement significatiu del nombre de noves promocions. És especialment la ciutat de Tarragona la que més creix, aquí el nombre és multiplica per quatre i arriba als 276, i el nombre de llicències concedides des de l'ajuntament al 2018 puja fins a les 900. Pugen també Cambrils, Reus, Torredembarra o Vila-seca, els municipis on l'activitat dobla o triplica a l'habitual en anys anteriors.

Poblacions 2016 2017 2018 %
Tarragona 125 55 276 401,82%
Cambrils 52 69 118 71,01%
Reus 23 27 64 137,04%
Torredembarra 13 31 66 112,90%
Vila-seca 34 3 22 633,33%

A nivell comarcal s'observa que les millors dades es donen al Tarragonès i el Baix Camp. El Baix Penedès per contra, amb municipis com El Vendrell, Calafell, Segur de Calafell o Cunit, habitualment amb bons resultats, continua a la baixa i no supera els 20 nous habitatges

Habitatge residencial nou per comarques. Visat al COAATT
Comarques 2016 2017 2018
Alt Camp 10 14 6
Baix Camp 142 142 235
Baix Penedès 100 64 27
Conca  8 5 20
Priorat 2 4 3
Ribera d'Ebre 5 4 3
Tarragonès 223 178 445
TOTAL 490 411 739

Els tipus d'edificació canvia també la tendència habitual als últims anys. La construcció en bloc és multiplica per tres i ocupa més d'un 70 % de noves promocions. L'habitatge unifamiliar conserva valors tot i créixer.

Tipologia constructiva 2017 2018
Unifamiliar 261 271 3,83%
En bloc 200 601 200,50%

 

 

El sector de la construcció comença a despertar

 
 
 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96