Notícies

 

Nou Casal del Nucli Antic de la Selva del Camp

30 Abril 2019 | La Selva del Camp

 

  • L'empresa Construccions Josep M. Miró SL de Reus executa el projecte dissenyat per l'estudi Escalímetre arquitectes d'Anna Ollé Simó, que també ha inclòs la remodelació de l'Auditori de Santa Llúcia
  • El projecte ha contemplat la construcció de dues noves plantes superiors a l'edifici annex a Santa Llúcia, així com la remodelació i condicionament de la sala-auditori, de manera que els dos espais passen a convertir-se en un nou centre polivalent i de serveis per a les associacions i veïns del municipi.
  • El projecte es divideix amb la reforma de l'antiga església de Santa Llúcia com a auditori i l'ampliació de l'edifici annex com a casal d'entitats.
  • L'ampliació s'ha realitzat amb una gran obertura en la cantonada de planta segona que dona lleugeresa a l'edifici. Aquesta finestra, orientada a sud-est, permet disposar d'una sala amb vistes sobre la pròpia teulada de l'antiga església i de les cobertes del nucli antic.

 


El nou Casal del Nucli Antic de la Selva del Camp i la remodelació de l'Auditori de Santa Llúcia d'aquesta localitat ja són una realitat. El nou equipament municipal es va estrenar amb dues jornades de portes obertes plenes d'activitats per a tots els públics, amb un especial protagonisme per a les entitats locals, que han de ser les principals usuàries de l'espai.
Després de set mesos d'obres que han anat a càrrec de l'empresa del Gremi de la Construcció del Baix Camp Construccions Josep M. Miró SL de Reus, el projecte dissenyat per Anna Ollé, de l'estudi Escalímetre Arquitectes, i Joan M. Tomàs com a Arquitecte tècnic, ha contemplat la construcció de dues noves plantes superiors a l'edifici annex a Santa Llúcia, així com la remodelació i condicionament de l'antiga església que conforma la sala-auditori, de manera que els dos espais passen a convertir-se en un nou centre polivalent i de serveis per a les associacions i veïns del municipi.
El total de l'equipament compta amb una superfície útil de 436 metres quadrats i la dotació pressupostària d'aquesta actuació, de prop de 600.000 euros, s'ha realitzat aprofitant la darrera subvenció del Pla de Barris de la Generalitat, i s'ha planificat a partir del projecte inicial, redactat el 1989, que ja contemplava el creixement de l'estructura de l'edifici annex, però redistribuint el nucli vertical d'instal·lacions previst.
El projecte es divideix amb la reforma de l'antiga església de Santa Llúcia com a auditori i l'ampliació de l'edifici annex com a casal d'entitats. L'ampliació s'ha realitzat amb una gran obertura en la cantonada de planta segona que dona lleugeresa a l'edifici. Aquesta finestra, orientada a sud-est, permet disposar d'una sala amb vistes sobre la pròpia teulada de l'antiga església i de les cobertes del nucli antic. La placeta exterior s'ha deixat lliure, amb un gran banc, també en cantonada, per a les tertúlies dels veïns, justament a la part més assolellada de l'espai.

La construcció del nou Casal del Nucli Antic

Les tres plantes del Casal es divideixen en sales polivalents, pensades sobretot per a realitzar reunions i tasques administratives, segons el programa definit pel promotor, l'Ajuntament de la Selva del Camp. Es manté el pati de llums existent per donar ventilació i llum naturals a tots els despatxos, es creen grans distribuïdors a cada planta per comunicar els diferents espais i es col·loca el nucli de circulacions verticals al fons amb una escala compartimentada de ferro i l'ascensor, obert als distribuïdors, és adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
Cada despatx està totalment equipat amb xarxa wi-fi i de telèfon, a banda de comptar amb servei de reprografia, armaris-taquilla, climatització i mobiliari. A cada planta hi trobem un petit office, integrat amb els revestiments i armaris. La planta baixa, que també s'ha remodelat totalment, passarà a acollir bàsicament els serveis i les dependències dels Jutjats de Pau, mentre que la primera i segona es posen a disposició de les entitats del poble per a la realització de les seves activitats habituals. La segona planta, a més, compta amb una sala polivalent més gran i diàfana, pensada per a reunions de més envergadura, cursos o xerrades de petit format.
L'obra nova ha consistit en la remunta de 2 plantes pis de l'edifici annex seguint l'estructura prevista per a la remuntada de parets perimetrals de càrrega, pilars i forjats unidireccionals de formigó i entrebigat ceràmic amb capa de compressió. Els tancaments exteriors són amb el sistema SATE (Sistema d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior) per a una millor eficiència energètica. La nova coberta de l'equipament s'ha fet invertida amb acabat de graves, només accessible per al manteniment.
En quant a les compartimentacions, els projecte ha previst envans de pladur i grans mampares de ferro amb vidre acústic laminat de seguretat d'accés als despatxos, que donen, juntament amb les obertures de façana, transparència entre els diferents espais i visuals a les teulades del Nucli Antic.
Pel que fa als acabats interiors l'obra ha consistit en la instal·lació de paviment parquet a les parts ampliades i reformades, i sòcol d'alumini; revestiments verticals, arrimadors i armaris de melamina de diferents tons de grisos que donen ritme als espais; fals sostre fonoabsorvent a les sales i despatxos amb més capacitat.
En quant als acabats exteriors d'aquest nou projecte: Les fusteries exteriors són d'alumini amb trencament de pont tèrmic, de color negre i amb vidre amb cambra; el remat de brancals, llindes i ampits de les obertures s'han realitzat amb xapa de ferro pintada també negre; l'acabat de la façana principal s'ha executat a base de morter a la calç i la pintura exterior és als silicats.

La remodelació de l'Auditori de Santa Llúcia
Pel que fa a la sala de Santa Llúcia, s'hi han dut a terme actuacions de condicionament per tal de millorar-ne l'acústica i per dotar-la d'equips de climatització, equipament audiovisual i mobiliari i s'ha refet l'escenari existent. S'ha construït també una avantsala que permet separar i aïllar millor l'auditori de la porta exterior. Aquest vestíbul s'ha creat amb el mateix tipus de mampares de ferro i vidre acústic utilitzat en el casal.
L'estructura de l'antiga església és de murs de maçoneria de càrrega, arcs de pedra i coberta de bigues de fusta i entrebigat ceràmic, a dues aigües amb acabat de teula àrab. No s'ha intervingut sobre l'estructura de l'Auditori, només s'han tractat les bigues de fusta existents amb una pintura ignífuga especial per a assegurar la seva resistència al foc segons normativa contra incendis actual. A l'exterior s'ha pintat la façana amb pintura als silicats i s'han instal·lat lletres de ferro per a la senyalització de l'equipament.

Un espai amb set segles de vida
Ubicat al carrer de l'Hospital, el casal d'entitats i l'auditori Santa Llúcia formava part, precisament, de l'hospital medieval de Sant Jaume i Santa Llúcia, aixecat al voltant de l'any 1330 com un servei destinat a acollir els pobres i peregrins. Aquesta funció s'allargaria durant segles, tot i que es compagina com a seu de confraries i germandats, fins que a mitjan segle XIX passa a habilitar-se com a escola pública.
En l'etapa de la Guerra Civil és la seu de la Unió de Rabassaires, durant la dictadura va acollir la Falange i diverses de les seves seccions i abans de tornar a ser escola a principis dels setanta encara va acollir les bandúrries de la Rondalla de Santa Llúcia. És l'any 1989 quan s'aconsegueix una subvenció de la Diputació per tal de remodelar tot el complex i convertir-lo en l'actual sala-auditori.

 

Nou Casal del Nucli Antic de la Selva del Camp

 
 
 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96