Notícies

 

L'obra nova no satisfà la demanda al Camp de Tarragona, segons els promotors

22 Novembre 2019 | Reus

 

  • En els primers tres trimestres d'enguany entre el Tarragonès, el Baix Camp i el Baix Penedès s'han iniciat gairebé 700 habitatges, una xifra que l'Associació de Promotors de Catalunya considera totalment insuficient i queda lluny de la xifra de fa una dècada, que es situava al voltant de les 25.000.

 

L'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) assegura que el ritme de construcció d'obra nova al Camp de Tarragona no permet satisfer la demanda que hi ha. Segons l'entitat en un acte que va tenir lloc fa uns dies a la Cambra de Reus, la creació d'habitatges ha millorat en els darrers anys després de la caiguda derivada de la crisi econòmica, però es manté en volums molt baixos. En concret, el 2018 va estar al voltant de les 700 llars, mentre que fa una dècada se'n construïen unes 25.000. Així ho va apuntar el seu director general, Marc Torrent. Torrent també ha vaticinat que el projecte de Hard Rock al CRT de Vila-seca i Salou tindrà un impacte positiu en el sector, si acaba tirant endavant, tot i que en les darreres hores la situació d'aquest projecte genera de nou força dubtes.

Torrent va concretar que en els primers tres trimestres d'enguany entre el Tarragonès, el Baix Camp i el Baix Penedès s'han iniciat gairebé 700 habitatges, una xifra que ha qualificat d'insuficient. De fet, des de l'APCE han quantificat que l'escenari òptim seria que s'iniciessin tres habitatges per cada 1.000 habitants cada any. Tot i això va deixar clar que no volen "cometre els errors del passat", en relació a recuperar uns nivells de construcció molt alts. El director general de l'APCE va indicaar que en l'època del 'boom' immobiliari al Camp de Tarragona es construïen uns 25.000 habitatges anualment, la mateixa xifra a la qual actualment aspiren a arribar ara a tot Catalunya.

Torrent va posar de manifest que hi ha encara estocs d'habitatge nou que es van construir fa prop d'una dècada que encara no s'han venut. Segons ell, el problema és que es troben en zones on no hi ha demanda, mentre que les àrees on la gent vol anar a viure, com ara Reus i Tarragona, no hi ha habitatges nous disponibles.

Tal com ha explicat el director general de l'APCE, el principal factor que fa que els promotors no impulsin més habitatges nous és econòmic. "Amb els anys de crisi l'estructura empresarial va quedar afectada i la capacitat de les empreses per tirar endavant projectes és més limitada del desitjable", va concretar Torrent. Amb tot, el sector té l'esperança que amb l'arribada de Hard Rock a Salou i Vila-seca hi hagi un nou impuls en la construcció. "Tots aquells projectes que contribueixin a generar prosperitat i economia a Catalunya són benvinguts. A nivell del sector de la construcció generaria un impacte molt positiu", va afirmar.


Creixement sostingut en les vendes
Segons, els promotors, a mitjans de 2019, les dades de compravendes d'habitatges continuen mostrant un creixement sostingut tot i que lleugerament més moderat en el seu total, registrant-se un increment interanual dels dos primers trimestres de l'any del 2,4% amb un total de 41.881 compravendes registrades. L'habitatge nou ha afavorit a aquesta millora (+3,8%), acompanyat del tradicional bon compor¬tament de l'habitatge usat (+2,1%). Les províncies amb un major nombre de compravendes registrades són Barcelona, amb 28.750 compravendes (+2,2%), seguida de Girona 5.588 (+4%) i Tarragona 5.632 (+5,3%), mentre que la província de Lleida, tot i ser la que obté un resultat en valors absoluts inferior, és alhora, l'única de les províncies que disminueix en relació a la primera meitat de 2018.
Per tipologies de les operacions, en valors absoluts continuen les vendes de segona mà representant un percentatge molt elevat respecte el total d'operacions realitzades (el 85% corresponien a vendes d'habitatges usats), concretament han estat 35.407 habi-tatges, dels que el 68% es van vendre dins de la província de Barcelona. En l'acumulat dels dos primers trimestres de l'any, s'aprecia un comportament de les vendes d'habitatges nous negatiu en totes les províncies amb l'excepció de les vendes a la província de Barcelona que augmenten en un 12,7% interanual, mentre que destaca per una baixada més significativa en les vendes d'habitatges nous la província de Lleida (-21%), seguida de les vendes a Girona (-14,8%) i Tarragona (-8,9%) mentre que el comportament de les vendes de la segona mà, únicament disminueixen a Lleida (-3,8%) en comparació amb el mateix període de l'any anterior; la resta de les províncies

 

 

L'obra nova no satisfà la demanda al Camp de Tarragona, segons els promotors

 
 
 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96