Notícies

 

El Gremi escollirà nou president i nova junta en una assemblea ordinària el 16 de març

02 Març 2020 | Reus

 

  • Gregori Salvat deixarà el càrrec de president després de 2 mandats consecutius

 

El Gremi de la Construcció del Baix Camp (GCBC) celebrarà aquest dilluns 16 de març a les 19.30h en primera convocatòria i a les 20h en segona l'assemblea anual ordinària en la qual està previst aprovar els comptes de l'exercici 2019 i també presentar el pressupost per l'exercici 2020.
En tot cas, aquesta és una assemblea ordinària especial perquè serà la darrera presidida per Gregori Salvat com a president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, càrrec que ha ocupat durant els 8 darrers anys. Tal i com indiquen els estatuts del Gremi, Gregori Salvat no podrà optar a la reelecció perquè les normes internes estableixen que un president no pot optar a un tercer mandat de forma consecutiva.
D'aquesta manera, serà l'assemblea d'agremiats del dilluns 16 de març qui haurà d'escollir el nou president i la junta que l'acompanyarà, un vicepresident, un tresorer i un secretari. Tots els interessats en optar a la presidència del Gremi ho hauran de fer presentant la seva candidatura el mateix dia i durant el transcurs de l'assemblea ja es votarà al nou president i es procedirà a la seva proclamació. El nou president i la junta que surti de l'assemblea serà l'encarregada de dirigir el Gremi de la Construcció en el període entre els anys 2020 i 2024, quatre anys.

Els estatuts
Els estatuts indiquen que "l'elecció del president, vicepresident, secretari i tresorer es farà per sufragi lliure i secret, mitjançant presentació i votació de candidatures unitàries encapçalades per l'elector a president i, consecutivament, pels electors a vicepresident, secretari i tresorer. Aquestes candidatures es formalitzaran mitjançant escrit, que necessàriament s'haurà de presentar a la seu social abans de les vint-i-quatre hores anteriors a la Junta degudament convocada a l'efecte, amb inclusió del nom, càrrec al que s'aspira i signatura dels electors aspirants. Cap persona pot presentar-se, simultàniament, a diferents candidatures.
Serà guanyadora la candidatura més votada, sempre que, en el exclusiu supòsit que s'hi presentin més de dues candidatures, la diferència de la guanyadora amb la segona més votada sigui superior al 25% dels vots vàlidament emesos".

 

 

El Gremi escollirà nou president i nova junta en una assemblea ordinària el 16 de març

 
 
 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96