Junta directiva

 

President

Gregori Salvat Barceló

Vicepresident

Jordi Cabré Garcia

Secretari

Pere Vinaixa Clariana

Tresorer

Joaquim Fabra Gascón

 

Vocals

Isidre Domènech Bru
Lluís Freixas Porcel
Aleix Plana Hortoneda
Lluís Salvat Barceló
Ton Sentís Vilà
Ignasi Torres Vilà
Dani Roig Nolla
Pilar Ortega González

 

Consell i comissions

 
Consell executiu

Gregori Salvat
Jordi Cabré
Joaquim Fabra
Pere Vinaixa

Econòmica

Gregori Salvat
Joaquim Fabra

Relacions intitucionals i ajuntaments

Gregori Salvat
Joaquim Fabra
Isidre Domènech
Jordi Cabré

Formació

Gregori Salvat

Comarca

Lluís Freixas
Ignasi Torres
Joaquim Fabra
Gregori Salvat

Assessories i peritatges

Isidre Domènech Bru
Gregori Salvat Barceló

POUM i Aigües de Reus

Gregori Salvat
Isidre Domènech

Lleure, festa patronal i concursos

 

FEGCO

 
Membres de l'assemblea

Gregori Salvat Barceló
Joaquim Fabra Gascón
Isidre Domènech Bru

Membres de la junta

Gregori Salvat Barceló

Comissió d'obra pública
Comissió laboral

Gregori Salvat
Joaquim Fabra
Jordi Cabré

Comissió econòmica

 

Revista

 
Director

Jordi Cabré García

Premsa i comunicació

Isaac Albesa

Col·laboradors

Miquel Vilella Suazo
Lluís Salvat Barceló
Josep M. Salvadó Bigorra

Comissió assessora

Jordi Cabré García
Gregori Salvat
Gerard Prats
Joaquim Fabra
Antonio Ruiz

Expresidents Consell Consultiu

Miquel Vilella Suazo
Robert Ortiga
Antonio Gil Molias
Pere Vinaixa Ollé
Josep Machado Barroso

Col·laboradors Consell Consultiu

Pere Vidiella Borràs

 

 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96