Junta directiva

 
President

Antoni Sentís

Vicepresident

Gregori Salvat

Secretari

Pere Vinaixa Clariana

Tresorer

Joaquim Fabra Gascón

 

Vocals

Isidre Domènech Bru

Lluís Freixas Porcel

Aleix Plana Hortoneda

Lluís Salvat Barceló

Ignasi Torres Vilà

Dani Roig Nolla

Pilar Ortega González

Antoni Ruiz

Òscar Martorell

 

 

Consell i comissions

 
Consell executiu

Antoni Sentís

Gregori Salvat

Joaquim Fabra

Pere Vinaixa

Econòmica

Gregori Salvat
Joaquim Fabra

Relacions intitucionals i ajuntaments

Gregori Salvat
Joaquim Fabra
Isidre Domènech
Anton Sentís

Formació

Gregori Salvat

Comarca

- Ton Sentís Vilà
- Lluís Freixas Porcel
- Ignasi Torres Porcà
- Antonio Ruiz Moreno
- Joaquim Fabra Gascó
- Gregori Salvat Barceló
- Òscar Martorell Llauradó

Assessories i peritatges

Isidre Domènech Bru
Gregori Salvat Barceló

POUM i Aigües de Reus

Gregori Salvat
Isidre Domènech

Lleure, festa patronal i concursos

Aleix Plana

Antoni Ruiz

4rt Centenari

- Quim Fabra Gascó

- Òscar Martorell Llauradó

- Aleix Plana Hortoneda

- Dani Roig Nolla

- Lluís Salvat Barceló

- Gregori Salvat Barceló

-  Antoni Ruiz

 

FOCONTA

 
Membres de l'assemblea

-Ton Sentís Vilà
-Gregori Salvat Barceló
-Joaquim Fabra Gascó
-Pere Vinaixa Clariana
-Aleix Plana Hortoneda
-Pilar Ortega Gonzalez

Membres de la junta

- Ton Sentís Vilà
- Gregori Salvat Barceló
- Joaquim Fabra Gascó
- Aleix Plana Hortoneda

Comissió d'obra pública

Gregori Salvat

 

Comissió laboral

- Ton Sentís Vilà
- Gregori Salvat Barceló
- Aleix Plana Hortoneda

Comissió econòmica

Joaquim Fabra

 

Revista

 
Directora

Pilar Ortega

Premsa i comunicació

Isaac Albesa

Col·laboradors

Miquel Vilella Suazo
Lluís Salvat Barceló
Josep M. Salvadó Bigorra

Comissió assessora

Jordi Cabré García
Gregori Salvat
Gerard Prats
Joaquim Fabra
Antonio Ruiz

Expresidents Consell Consultiu

Miquel Vilella Suazo
Robert Ortiga
Antonio Gil Molias
Pere Vinaixa Ollé
Josep Machado Barroso

Col·laboradors Consell Consultiu

Pere Vidiella Borràs

 

 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96