Serveis Generals

 

Per la defensa dels nostres interessos, el Gremi posa a disposició de tots els seus associats els següents serveis:

Peritatges

Assessoria Jurídica, Fiscal i laboral

Orientació contractual

Negociació del Conveni Provincial de la Construcció

Publicació mensual de la revista "La Façana"

Servei de Prevenció Gaudí amb cobertura amb riscos laborals

Tramitació d'assegurances de responsabilitat civil (col·lectiu)

Tramitació d'assegurances individuals d'accidents (col·lectiu), "segons conveni".

Conveni amb SOLRED i MOVISTAR, per a descomptes en telefonia mòbil i carburants.

Tramitació de tiquets per a l'abocador de runes de la Gestora de runes de la construcció i conveni de col·laboració amb l'abocador de Vinyols.

 

 

 

© Gremi de la Construció del Baix Camp      Carrer Alcalde Joan Bertran, 13-15, baixos 43202 Reus Tel: 977 32 30 13 Fax: 977 33 00 96